Volver
Carta de el president

Carta de el president

Al tancament del 1T2021, l’evolució de la Covid-19 continua condicionant les nostres vides, el funcionament de l’economia i l’evolució dels mercats financers. Ara que es compleix un any de l’inici de les restriccions obligades per la malaltia, augmenta la raonable confiança que en el 2S2021 es confirmi la recuperació econòmica en normalitzar-se progressivament l’activitat dels sectors més afectats.

Benvolgut/da client/a:

Després de 12 mesos de pandèmia, les carteres d’actius financers gestionades per EDM han superat àmpliament les valoracions d’aleshores. L’aposta decidida dels poders públics (governs i bancs centrals), juntament amb el desplegament progressiu de les vacunes, ha generat el suport imprescindible per assolir la normalitat i permetre que la qualitat dels actius en què invertim el capital que vostè ens confia sigui reconeguda en els mercats.

Concentrar-se en la recuperació: expansió sincronitzada

Els mercats financers van adquirir a partir de novembre el convenciment que la distribució de les vacunes transformaria la pandèmia (un esdeveniment dramàtic amb una durada limitada) i, per tant, es van posicionar per a l’escenari de la recuperació.

Ara que hem arribat al final del 1T2021, els inversors segueixen amb ansietat el procés de vacunació, el seu impacte en els contagis i, en definitiva, si es confirma la recuperació tan esperada. Aquesta espera ansiosa domina el sentiment dels inversors i es veu sotmesa a la dutxa escocesa de notícies contradictòries sobre la velocitat de la vacunació, especialment a Europa, on és més lenta del que s’havia anunciat.

Les noves restriccions a la mobilitat arreu d’Europa, després de les vacances de Nadal, afegeixen nerviosisme, atès que confirmen que el 1T2021 tornarà a ser de creixement dèbil o negatiu.

Els inversors han d’aixecar la vista i centrar-se en la recuperació global en curs. Els plans de suport dels governs per rellançar l’economia han sorprès per la seva contundència, molt lluny de la timidesa que, sobretot a Europa, va presidir la reacció després de la gran crisi financera del 2008.

El Pla Biden als EUA supera tot el que havíem imaginat prèviament i suposa un bazuca que propulsarà el creixement de l’economia nord-americana més d’un 6 % l’any 2021. I la Unió Europea, gràcies al fons Next Generation, creixerà per sobre del 4 %. La Xina camina cap a un creixement superior al 8 %. Aquesta expansió sincronitzada té escassos precedents en les darreres dècades i ens remunta al període posterior a la II Guerra Mundial.

L’impuls cíclic de recuperació produeix entusiasme per les perspectives de creixement, però també recel pel risc que la combinació de despesa pública i barra lliure de liquiditat derivi en una reaparició de la inflació després de dècades de pràctica inexistència.

Les expectatives d’inflació i el seu impacte en els tipus d’interès

Molts observadors i economistes destacats han escrit que el còctel fiscal i monetari augura la reaparició de la inflació. Aquesta és una preocupació bàsicament nord-americana, pel seu baix nivell d’atur i per la contundència del suport a l’economia. A Europa tot és més modest i passa més lentament.

Ningú no sap del cert si aquests temors es materialitzaran. Creiem que estan justificats, si bé l’opinió està dividida entre els deflacionistes i els inflacionistes. És perfectament compatible que totes dues escoles de pensament l’encertin: només cal recordar el període de baix creixement i inflació (“stagflation”).

Per què és rellevant aquest debat? Als inversors en renda fixa, la perspectiva d’una inflació que erosioni el valor dels interessos percebuts els causa nerviosisme i, per protegir-se, exigeixen més rendibilitat mitjançant la caiguda del preu dels bons. És el que ha passat en les darreres setmanes, tal com mostra el gràfic següent.

Les rèpliques també arriben a les accions. Com és sabut, el valor d’una acció (i d’una empresa) és el valor present dels beneficis futurs esperats. Aquest valor baixa quan la taxa de descompte puja. Això és el que ha provocat una correcció en les empreses en què el seu valor depèn, sobretot, del creixement a llarg termini dels seus beneficis, com ara les empreses tecnològiques.

Els beneficis: retorn al 2019

Les publicacions de resultats del 4T2020 han estat en línia amb el procés continu d’avaluació i ajust efectuat per EDM al llarg de l’any. Bàsicament recullen un any de caigudes de beneficis per acció (BPA), però no pèrdues. Ara bé, també mostren un optimisme generalitzat per al 2021, tot i que són molt prudents quant a la seva quantificació.

Les nostres previsions de recuperació de BPA el 2021 en les carteres de renda variable dels fons d’EDM es recullen en aquesta taula.

Tot i que el creixement que preveiem per al 2021 pot sorprendre, cal indicar que es compara amb un any 2020 horrible i que, en definitiva, només significa tornar al nivell del 2019 (i, per cert, abans que totes les economies, gràcies a la qualitat excepcional de la nostra selecció).

Perspectives per a enguany

Els mercats són imprevisibles a curt termini i, per tant, cal invertir sempre a llarg termini. Amb aquest raonament, l’evolució dels negocis és determinant per a l’èxit de la inversió. Per contra, a curt termini, els tipus d’interès tenen més influència en la inversió tàctica. Per tant, és perfectament compatible que els BPA d’algunes companyies creixin més ràpid que les cotitzacions: en aquest cas, aquestes accions s’abaratirien. Això és el que pot passar l’any 2021 si continua i es consolida l’evolució dels tipus d’interès.

Per aquest motiu, alguns inversors estan redirigint les inversions cap a empreses de negocis més cíclics amb una visibilitat de creixement a llarg termini menor, però amb un impuls ràpid quan l’economia es recupera. Aquesta rotació és probable que es perllongui al llarg de tot l’any.

Seleccionar empreses en un entorn d’imprevisibilitat

L’exigència de més rendibilitat dels inversors de renda fixa, si s’accentua en el futur, dibuixa un panorama poc atractiu per a aquesta mena d’actiu, tret per a terminis molt curts i/o emissions indiciades amb la inflació. Naturalment, això afecta sobretot al deute públic i als bons de màxima qualitat (IG), i no tant a la renda fixa d’alt rendiment (HY)

Un entorn moderadament inflacionista no és necessàriament negatiu per a la renda variable sempre que els augments de costs es puguin fer repercutir en els preus per protegir els marges empresarials. Ara bé, no totes les empreses es troben en condicions de fer-ho i, per aquest motiu, la selectivitat torna a ser la clau d’una inversió reeixida.

En aquest sentit, la diversificació continua marcant la nostra política. Una cartera global de renda variable a EDM està integrada per: (1) empreses de creixement elevat (28 %), (2) empreses de creixement estable i previsible (32 %) i (3) altres empreses amb més ciclicitat (40 %). Ara bé, totes tenen en comú una gran qualitat i, per tant, són aptes per a inversors conservadors.

En aquest sentit, cal recordar un cop més que l’estil d’inversió d’EDM rau més en la inversió en empreses de qualitat excepcional que en intentar córrer per davant del mercat. La nostra experiència ens demostra un i altre cop que això és impossible, i l’any 2020 n’és un bon exemple.

Concretem així la nostra missió com a empresa: aspirar a un futur financer millor per als nostres clients i per a les empreses en què invertim i contribuir que l’augment de la seva riquesa reverteixi en el progrés del conjunt de la societat.

Tot agraint la seva confiança, rebi una salutació ben cordial.

Flash d’opinió setembre 2021

Flash d’opinió setembre 2021

La vacunació massiva als països desenvolupats ha permès una certa normalització, la qual cosa s'ha traduït en un augment del consum i una major normalitat.

Flash de opinión agosto 2021

Flash de opinión agosto 2021

La ansiedad se palpa, pues, y los inversores tratan de anticipar el comportamiento a corto plazo de los mercados de renta fija y variable.