En què creiem?

Fem el que diem i diem el que fem

Feu clic amb el ratolí sobre les lletres de la paraula 'fer'

Honestedat

En el nostre dia a dia. Complim allò que prometem. Per això, posem a disposició de l’inversor informació transparent i comprensible. Des del nostre naixement l’any 1989, auditem les nostres memòries anuals.

Adaptació

A l’entorn i a les tendències del mercat. Busquem les solucions financeres més adequades a cada perfil amb l’objectiu de construir relacions de confiança amb els nostres clients i amb les empreses en què invertim.

Convicció i consistència

Del nostre estil d’inversió. Utilitzem una modalitat d’inversió diferent: més de tres dècades invertint d’acord amb els nostres fonaments, basant-nos sempre en negocis pròspers i responsables i amb un estil de gestió tradicional.

Experiència i excel·lència

Triant negocis en què invertir i atenent a les necessitats dels nostres clients. Oferim el coneixement i la solidesa de directius experimentats i d’un equip plenament compromès amb la cultura d’EDM, tal com demostra la nostra mínima rotació de personal.

Responsabilitat

Amb els nostres clients, amb les empreses en què invertim i amb la societat. Som conscients que el camí sensat és la inversió responsable. Per això, l’any 2014 ens vam comprometre amb els Principles for Responsible Investment (PRI) de les Nacions Unides. Els nostres criteris d’inversió inclouen consideracions d’índole mediambiental, social i de governança que ens ajuden a complir el nostre propòsit:

“Propiciar que la inversió financera sigui cada cop més ètica, transparent i responsable”.

h a c e r