Fons de pensions

Fondomutua pensiones DOS, FP (EDM Pensiones Renta Variable FP)

EDM ofereix als seus clients fons de pensions amb diferents possibilitats d’inversió adaptables al perfil de cada inversor. En aquest apartat en mostrem les característiques i resultats i l’operativa per invertir.