Renda variable

EDM Spanish Equity

Fons de domicili luxemburguès que inverteix principalment en companyies que cotitzen en borsa espanyola amb l’objectiu d’obtenir plusvàlues a llarg termini minimitzant el risc suportat per l’inversor. Aquest fons inverteix exclusivament en participacions d’EDM Inversión.