Fons de pensions

Fondomutua pensiones UNO, FP (EDM Pensiones Renta Fija FP)

EDM ofereix als seus clients fons de pensions amb diferents possibilitats d’inversió adaptables al perfil de cada inversor. En aquest apartat en mostrem les característiques i resultats i l’operativa per invertir.