Volver
Resultats anuals de les companyies en cartera

Resultats anuals de les companyies en cartera

La millora dels resultats, dels fonaments de les companyies (com pot ser el creixement dels beneficis), és un dels motors principals de la rendibilitat a llarg termini de la inversió en renda variable.

D’aquí que la nostra tasca principal sigui seleccionar negocis capaços de fer créixer els seus beneficis al llarg del temps, cosa que, tard o d’hora, s’acaba reflectint en les valoracions de les companyies.

L’impacte de la covid-19 ha estat molt desigual segons els sectors, cosa que s’ha traduït en què l’any 2020 hagi estat un gran any per a moltes de les nostres companyies, i no tant per a d’altres. Aquest últim grup, més afectat per l’aturada econòmica derivada de la crisi sanitària, s’ha vist obligat a focalitzar l’energia en optimitzar els processos i estructures de cost per amortir les caigudes de les vendes. Estem convençuts que totes aquestes companyies sortiran enfortides de la situació actual

En general, els resultats de les empreses dels nostres fons els qualifiquem de molt bons, i en la majoria de casos s’han superat les expectatives dels mercats. Això ha estat possible gràcies al fet que es tractava de companyies (en la majoria dels casos) líders en els seus sectors i que operen en mercats en creixement i amb un avantatge competitiu clar. Un altre element que ha permès sortejar aquest exercici tan difícil amb aquesta solvència ha estat comptar amb balanços ben sanejats (amb molt poc deute), en negocis amb gran escalabilitat i amb gran capacitat de generació de flux de caixa.

D’entre els sectors menys impactats per la pandèmia i que han vist com el creixement del seu mercat s’accelerava trobem el de la logística. Companyies com DSV, Deutsche Post o Logista van experimentar el 2020 un gran creixement de la demanda global, impulsada per la gran penetració del comerç en línia en tots els àmbits. Totes elles han tancat l’any reportant xifres de beneficis i de generació de caixa per sobre de l’esperat, cosa que els ha permès augmentar la retribució als accionistes (ja sigui a través del dividend o amb la recompra d’accions). Les perspectives per al 2021 continuen sent molt favorables.

Un altre sector beneficiat pel difícil entorn de la pandèmia ha estat l’univers tecnològic i digital. Companyies americanes com Nvidia o Amazon i europees com Dassault Systémes, ASML o Philips han tancat l’any amb un creixement elevat dels beneficis. Totes elles són companyies amb una important quota de mercat en sectors amb un creixement estructural, accelerat pels efectes que ha tingut la pandèmia en els canvis en els hàbits de consum. I totes elles han contribuït de manera molt important al bon comportament de les carteres en l’últim any.

Un sector amb molt pes en la cartera (especialment l’espanyola) és l’industrial, format per un grup de companyies molt variat i heterogeni. Cal destacar-ne Fluidra, líder mundial en manteniment de piscines, que tanca un any 2020 extraordinari. La companyia s’ha beneficiat de les restriccions a la mobilitat i els efectes de passar més temps a casa. A nivell de balanç, ha destinat aquesta important generació de caixa a reduir deute, a retribuir l’accionista (mitjançant el pagament del dividend) i a realitzar petites adquisicions. Les seves perspectives de cara al 2021 continuen sent molt positives.

També han obtingut bons resultats les nostres dues companyies del sector de l’automoció. El 2020, la producció de vehicles lleugers va patir un descens de 14,4 milions d’unitats, el que representa una caiguda del 16 % sobre el total. En aquest entorn tan complicat, Gestamp ha estat capaç de generar flux de caixa lliure equivalent a un 11 % de la seva capitalització borsària, una generació de fons que s’ha destinat a enfortir el balanç mitjançant la reducció del deute. No només tenim una companyia amb uns processos i estructures més optimitzats, sinó també un actiu financerament més sòlid. Per la seva banda, Cie Automotive va tancar l’últim trimestre amb millores en el marge operatiu respecte a l’època anterior a la pandèmia i amb una elevada generació de caixa operativa. Totes dues companyies surten reforçades de la pandèmia gràcies a la seva bona gestió i al seu eficaç ús del capital, i les expectatives de cara al 2021 són molt bones.

A Europa, Kion, líder global en automatització i en material mòbil per a la gestió de magatzems, sectors molt beneficiats per l’auge logístic del 2020, va tancar l’any millor de l’esperat i amb unes guies i perspectives per al 2021 més ambicioses, que reflecteixen el potencial a llarg termini de la companyia en aquest entorn d’acceleració digital i més necessitats logístiques a escala global.

A llarg termini, l’expectativa respecte a la nostra selecció de companyies és que es continuï produint un creixement elevat dels beneficis (al volant del 10 % anual). L’any 2021, la previsió és que els beneficis en les companyies que han sofert un retrocés per l’afectació de l’activitat a causa de la pandèmia experimentin un rebot igual d’intens. La magnitud no és fàcil de quantificar per l’elevada volatilitat i incertesa encara existent a curt termini. Aquest exercici estarà molt marcat pel ritme de vacunació, la possible aparició de noves soques i la progressiva obertura i normalització dels mercats i fluxos de persones. A mesura que l’economia es vagi normalitzant, veurem com les companyies de qualitat tornaran a créixer.

Els fons d’EDM destaquen per tenir una cartera equilibrada amb un enfocament flexible. Les carteres inverteixen en un conjunt de companyies amb bons fonaments, amb una gran qualitat i amb una elevada exposició als mercats globals, cosa que ha de permetre obtenir bons retorns de capital fins i tot en les condicions actuals d’incertesa i volatilitat. Tot i el rebot borsari d’aquest primer trimestre de l’any, pensem que la valoració de les companyies continua sent molt atractiva i que aquestes cotitzen en xifres que continuen estant per sota de la seva mitjana històrica.

Flash d’opinió setembre 2021

Flash d’opinió setembre 2021

La vacunació massiva als països desenvolupats ha permès una certa normalització, la qual cosa s'ha traduït en un augment del consum i una major normalitat.

Flash de opinión agosto 2021

Flash de opinión agosto 2021

La ansiedad se palpa, pues, y los inversores tratan de anticipar el comportamiento a corto plazo de los mercados de renta fija y variable.