Renda variable

EDM Renta Variable Internacional FI

Inverteix principalment en companyies que cotitzen a Europa Occidental i Amèrica del Nord amb l’objectiu d’obtenir plusvàlues a llarg termini minimitzant el risc suportat per l’inversor.