Inversió Responsable

El nostre enfocament de la inversió responsable

Som sensibles a la importància d’actuar de manera responsable com a individus i com a companyia per contribuir al benestar present i futur de la societat.

Per això, hem integrat en la nostra activitat un seguit de principis que contribueixen a una pràctica conscient i honesta dins de l’economia de mercat en què vivim.

Hem assumit els criteris ambientals, socials i de governança (ESG) en tots els àmbits de la nostra feina. Consulti aquí la nostra política d’inversiò socialment responsable.

Wealth

Inversió

Compromesos amb aquesta tasca, ens vam adherir als principis d’inversió responsable de les Nacions Unides (PRI) l’any 2014 i practiquem una rigorosa avaluació de les consideracions ESG a les companyies en què invertim. Els nostres vehicles d’inversió estan subjectes a qualificacions de sostenibilitat de referència al sector.

Medi ambient

A les nostres oficines hem integrat unes pràctiques de gestió de residus responsable, minimitzant l’ús del plàstic i promovent la responsabilitat en la gestió del paper.

Activitat filantròpica

Des del 2011, els socis d’EDM destinen una part dels beneficis a activitats de mecenatge i patrocini. Cada any tenim el compromís de donar suport a un mínim de tres i un màxim de vuit projectes.

Per fer-ho, establim les nostres prioritats al voltant dels àmbits següents:

  • Educació, formació i investigació
  • Salut: contribució a la millora de les condicions sanitàries i a la qualitat de vida de la població
  • Integració social i desenvolupament comunitari
  • Medi ambient
  • Voluntariat corporatiu
  • Conservació i recuperació del patrimoni històric i monumental
  • Arts visuals, escèniques i musicals

Hem tingut la satisfacció de donar suport a 13 projectes que han passat un estricte procés de selecció i que han permès ajudar a un col·lectiu important. Estem compromesos a continuar aquesta activitat.

Aquestes són les entitats amb què hem col·laborat: