Volver
Flash d’Opinió juny 2021

Flash d’Opinió juny 2021

Aquest mes, hem analitzat les principals senyals dels mercats que reflecteixen l'avanç en la recuperació econòmica.

L’economia: Recuperació econòmica en marxa

 

 • La recuperació econòmica s’accelera en afegir-se el sector serveis a l’industrial, que ja estava en franca expansió.
 • L’empenta de la demanda ha agafat per sorpresa moltes empreses amb inventaris sota mínims i s’han llançat furiosament a demanar els subministraments necessaris per a atendre una demanda inesperadament vigorosa.
 • Demanda fortíssima i limitació d’ofertes expliquen l’aparició de colls d’ampolla en matèries primeres, components i fins i tot en nolis. Aquests colls d’ampolla afavoreixen les pujades de preus que s’estan registrant.
 • La inflació registrada a l’abril als EUA ha estat un toc d’alerta que ha posat sobtadament el focus en el risc d’inflació i la possible reacció dels bancs centrals.
 • Als EUA les cambres legislatives discuteixen els dos programes addicionals d’estímul fiscal: les xifres són colossals.
 • Les bones notícies procedents de la generalització de la vacunació anuncien una recuperació imminent durant el 2nS 2021 en alguns països, com Espanya, amb elevada dependència de la mobilitat. L’OCDE acaba de ratificar a l’alça la seva estimació de creixement per a Espanya en el context d’una rebotada a tota la UE.

 

Els mercats: Ajustaments de carteres

 

 • Amb el rerefons econòmic positiu, les borses han tingut un bon mes al maig, però amb creixent volatilitat a causa de la sorpresa de la inflació.
 • El quadre recull el comportament dels índexs borsaris en el mes i des d’inici de l’any, donant raó a aquells que han cregut en el caràcter intens tot i que breu de l’actual crisi.

 

 • Els índexs globals oculten, però, grans diferències entre zones geogràfiques i sobretot entre el perfil de les companyies. Així, les companyies cícliques / value estan rebent el favor dels inversors (MSCI Value + 14,72% YTD) enfront de les de creixement (MSCI Growth + 6,02% YTD).
 • La preocupació pel possible retorn de la inflació, després de dècades oblidat, ha seguit impulsant a l’alça els rendiments del deute gràcies a la caiguda dels seus preus, ja que els inversors volen protegir-se d´aquell risc amb un augment de la rendibilitat.

 • Els bons corporatius (RF Privada) amb ràtings d’inferior qualitat (BB / B) que els del Deute Públic resisteixen millor en aquest entorn i se situen en zona positiva. Res no indica un canvi de tendència a curt termini.
 • El USD, afectat pel dèficit públic i l’últim registre de la inflació, segueix cedint posicions lentament enfront de l’euro.

 

Política d’inversions: Ansietat i mal d’alçada

 

 • L’impacte de la inflació en els tipus d’interès, i la seva conseqüent influència en les valoracions, és el tema central de preocupació dels mercats.
 • Els inversors vacil·len a l’hora d’adoptar l’estructura més adequada de les seves carteres davant un possible retorn de la inflació el perfil del qual és incert: ningú s’atreveix a predir si serà transitori, com afirmen els Bancs Centrals, o estructural.
 • Després de 30 anys en què el comportament de les accions (RV) i els bons (RF) han anat de la mà oferint tots dos resultats positius, podria ser que tornessin a la seva tradicional correlació negativa. Això provoca ansietat en molts inversors.
 • És possible que assistim en els propers trimestres a una compressió de múltiples (PER) de les empreses d’alta visibilitat a l’augmentar més els seus beneficis per acció (BPA) que les seves cotitzacions. Això abaratiria les nostres carteres però no hauria de preocupar els qui invertim a llarg termini sobre la base de dades fonamentals.
 • Tanta ansietat sembla ignorar que els beneficis publicats corresponents al 1rT 2021 han superat àmpliament les previsions i també les nostres expectatives validant la selecció que realitzem.
 • La nostra preferència per les accions d’empreses de màxima qualitat diversificades geogràficament ens fa abordar aquesta nova etapa amb confiança. A llarg termini, la inversió en empreses de qualitat constitueix un baluard sòlid si la inflació finalment arrela. Continuem privilegiant aquest segment.

 

 


 

CONSIDERACIONES LEGALES

 1. La presente información tiene carácter publicitario de EDM y fin meramente informativo de los destinatarios, cumpliendo las normas de conducta aplicables a todo servicio de inversión en España. Por ello se ha intentado que la información sea suficiente y comprensible para cualquier receptor probable de la misma. Dado que la información puede referirse o conllevar documentación adicional separada, se invita a que la misma sea solicitada a EDM.Si dentro de la información de esta comunicación existe cualquier oferta sobre productos, instrumentos financieros o servicios los receptores de la misma tienen también a su disposición cualquier documentación complementaria o adicional que les permita conformar todos los términos y condiciones de la oferta objeto de su interés.
 2. EDM Gestión, S.A.U. SGIIC es una sociedad anónima de derecho español inscrita en el Registro Especial de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV con el no 49 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 36.739, folio 52, hoja M-658.326 y CIF: A-58.217.175. Su actividad es la representación, gestión y administración de Fondos y Sociedades de Inversión de domicilio y legislación española y la gestión discrecional de carteras.
 3. Los receptores de esta información deben considerar que todo resultado o dato facilitado puede estar sujeto al efecto de honorarios, comisiones, impuestos, gastos o tasas, lo que puede conllevar una disminución o alteración del resultado bruto, que dependerá en cada caso de las singularidades del mismo.
 4. Se deja constancia que los instrumentos recogidos en esta información están sometidos a posibles afectaciones por causas comunes diversas tales como:
  • Las alteraciones del mercado por circunstancias imprevisibles.
  • Riesgos de liquidez y otros que alteren la evolución de la inversión.
 5. Dentro de la presente información aparecen datos referidos a rendimientos del pasado de los productos comentados. Es obvio que debe tomarse tal información como referencia y antecedentes válidos para alcanzar una conclusión propia, pero en absoluto como un indicador incuestionable de la evolución en el futuro.
 6. Dentro de esta documentación puede haber datos basados en divisas ajenas de las utilizadas por los receptores de la misma. Por ello debe considerarse la posibilidad de cualquier cambio al alza o a la baja del valor de la divisa y su afectación a los resultados de los productos o instrumentos propuestos.
 7. Para garantizar que se presta el servicio de gestión discrecional de carteras en el ámbito de la idoneidad, la normativa MIFID obliga a EDM a recabar la información necesaria respecto a los objetivos de inversión, la capacidad financiera y la experiencia y conocimientos en materia de inversiones de sus clientes. A tal efecto, EDM obtendrá información suficiente de manera que pueda obtener un perfil de inversión de cada cliente coherente con su situación particular. La normativa no permite a EDM prestar el servicio de gestión discrecional de carteras si no cuenta con la información necesaria para evaluar la idoneidad de sus clientes.
Flash d’opinió setembre 2021

Flash d’opinió setembre 2021

La vacunació massiva als països desenvolupats ha permès una certa normalització, la qual cosa s'ha traduït en un augment del consum i una major normalitat.

Flash de opinión agosto 2021

Flash de opinión agosto 2021

La ansiedad se palpa, pues, y los inversores tratan de anticipar el comportamiento a corto plazo de los mercados de renta fija y variable.