Renda variable

EDM Strategy

Inverteix en companyies líders en el seu sector a escala global que cotitzen en mercats europeus, amb l’objectiu d’obtenir plusvàlues a llarg termini minimitzant el risc suportat per l’inversor.