Sicavs gestionades

Jarba 2000, S.A., SICAV

Gestionem les Sicavs amb la mateixa convicció que la resta de vehicles d’EDM. El nostre enfocament d’anàlisi fonamental ens permet seleccionar de manera rigorosa i minuciosa les empreses en què invertim, ja sigui com a accionistes o com a prestamistes. La cartera seleccionada té una baixa rotació donat que la nostra vocació és invertir a llarg termini.