Sicavs/SIL gestionades

Infanzon de Bergua SIL, S.A

Gestionem les Sicavs amb la mateixa convicció que la resta de vehicles d’EDM. El nostre enfocament d’anàlisi fonamental ens permet seleccionar de manera rigorosa i minuciosa les empreses en què invertim, ja sigui com a accionistes o com a prestamistes. La cartera seleccionada té una baixa rotació donat que la nostra vocació és invertir a llarg termini.