Renda variable

EDM Latin American Equity

El fons inverteix en companyies que cotitzen en les principals borses de l’Amèrica Llatina amb l’objectiu d’obtenir plusvàlues a llarg termini.