Volver
La inversió socialment responsable, important tendència d’inversió

La inversió socialment responsable, important tendència d’inversió

Esdevenir una empresa verda no és tan fàcil como podria semblar en un principi. Cal temps, inversió i dedicació, factors que a algunes empreses els costa molt d’aplicar i prefereixen portar a terme pràctiques enganyoses.

La inversió socialment responsable és una revolució econòmica i social. Les grans institucions estan prenent consciència de la importància de contribuir a la protecció del medi ambient, la integració social i l’erradicació de la pobresa. Aquesta conscienciació està irrompent amb força en el món financer. Inicialment, vam veure aquesta tendència com un nínxol d’inversió, però actualment ja l’estem integrant en els nostres models de gestió.

Estem assistint a un canvi de paradigma que ens permetrà evolucionar d’una economia lineal en què es produeix, s’utilitza i es llença a una economia circular que transforma el cicle típic de fabricació, que ara es basa en combinar la competitivitat, la innovació i la sostenibilitat amb l’objectiu de fer un ús més eficient dels recursos. Un exemple clar és Inditex (#EDM Inversión, #EDM Strategy) i la seva estratègia cap a l’economia circular. La companyia aposta cada cop més per materials sostenibles com el cotó orgànic, conreat sense fertilitzants ni pesticides químics i amb llavors no modificades genèticament. El seu conreu consumeix un 90 % menys d’aigua i un 60 % menys d’energia que el cotó convencional.

D’aquesta manera, la inversió socialment responsable (ISR) es presenta com una gran oportunitat per descarbonitzar l’economia, atès que combina tant el rendiment financer com l’impacte mediambiental i social de les inversions.

Ara bé, des del punt de vista de l’inversor, en què consisteix la inversió responsable?

Tradicionalment, alguns inversors vetaven certs sectors per motius diversos, essencialment ètics, com poden ser el de les armes o el tabac. Ara ja no parlem d’exclusió sectorial, sinó que aprofundim en una anàlisi detallada de les polítiques internes i les pràctiques de les companyies. No només es té en compte la rendibilitat i el risc d’una inversió, sinó que s’avaluen també factors mediambientals, socials i de governança (coneguts com a criteris ESG). És a dir, a més del rendiment econòmic, la inversió busca que els diners utilitzats serveixin per assolir un impacte positiu en la societat i que es mantingui un equilibri respectuós amb el medi ambient.

En aquest context, a EDM fem una rigorosa avaluació de les consideracions ESG en les companyies en què invertim. Mitjançant una puntuació objectiva factor per factor, s’obté un score de cadascuna de les companyies, que serveix per mesurar el grau de compliment dels criteris ESG de cadascuna d’elles.

Com saber si un producte d’inversió és sostenible?

Per saber si un fons d’inversió és realment sostenible, una de les claus és conèixer el tipus de criteri o estil d’inversió sostenible que segueix. Un d’ells és el d’exclusió sectorial o per països que no compleixen amb els criteris de sostenibilitat.

A EDM hem incorporat als nostres criteris d’inversió consideracions de temàtica mediambiental (alineats amb la taxonomia UE), social y de governança amb l’objectiu de desenvolupar la nostra pròpia anàlisi interna. Així mateix, fem servir diverses eines externes que certifiquen que el producte compleix els criteris i posa de manifest la intenció i la disposició a realitzar un esforç per ser ESG.

Finalment, podríem destacar algunes pràctiques recents de greenwashing, que no deixa de ser una mala praxi per vendre una imatge de sostenibilitat que no és real. Com podem saber si la companyia en què invertim es pren seriosament la sostenibilitat?

Esdevenir una empresa verda no és tan fàcil como podria semblar en un principi. Cal temps, inversió i dedicació, factors que a algunes empreses els costa molt d’aplicar i prefereixen portar a terme pràctiques enganyoses.

A EDM hem desenvolupat una política d’inversió socialment responsable pròpia (Inversió responsable | EDM), que es fonamenta en un procediment intern detallat en què destaca l’engagement. Creiem que tota la informació que no s’inclou en les publicacions i en els informes anuals financers i no financers de les companyies del nostre univers cal qüestionar-la i comprovar-la. A més d’influir en el comportament de les empreses en què invertim, resulta imprescindible votar en les juntes generals i mantenir un diàleg previ amb elles per ajudar-les a millorar les seves pràctiques.

Estem convençuts que la inclusió de criteris ESG i la seva integració en la gestió de les inversions poden tenir un efecte favorable en els resultats financers a llarg termini de les empreses i contribuir a un progrés econòmic i social més important. A través d’aquest compromís, pretenem obtenir retorns sostenibles a llarg termini per aportar valor als nostres inversors i assegurar un impacte positiu en la societat.

Evitar les trampes de valor

Evitar les trampes de valor

Un endeutament elevat pot ser un símptoma d’un negoci de mala qualitat: una empresa que no genera de forma orgànica els recursos necessaris per cobrir els costs.

2021, un any excel·lent per als nostres fons

2021, un any excel·lent per als nostres fons

La recuperació ja és una realitat i els dubtes ara apunten a si el repunt de la inflació durarà més de l’esperat i a quan començaran els bancs centrals a retirar els estímuls monetaris.