Volver
Beating the Street, de Peter Lynch

Beating the Street, de Peter Lynch

La millor gestió del risc començar per saber en tot moment en què invertim i per què.

Peter Lynch és un conegut inversor amb un dels millors rendiments anualitzats de què es tenen registres. Sent gestor del Magellan Fund, un fons íntegrament de renda variable, va aconseguir un retorn anualitzat del 29 % entre el 1977 i el 1990, un període caracteritzat per una enorme volatilitat. Malgrat tot, el més singular d’aquest episodi és que, tot i l’elevadíssima taxa de retorn, sorprenentment (o potser no tant), més de la meitat dels partícips del fons van perdre diners.

Quan el fons tenia fortes pujades, experimentava grans entrades per part dels partícips, que volien sumar-se a la festa. Quan els mercats corregien de forma igualment intensa, aquests partícips venien, sovint amb pèrdues, en no poder suportar aquestes oscil.lacions, per després tornar a entrar a un preu tràgicament més alt.

Una cosa és el rendiment del fons, i una altra història ben diferent és el rendiment dels partícips.

Aquest episodi va marcar enormement Lynch, que és potser un dels autors que millor ha retratat el comportament mitjà dels inversors i que ha afirmat sempre que no cal una gran sofisticació per batre els mercats. Tota aquesta experiència la va plasmar en un llibre que ja es considera un clàssic: Beating the Street.

Un dels principals missatges de Lynch per a l’inversor a llarg termini és centrar la cartera financera en accions, amb diferència l’actiu més rendible de qualsevol mercat borsari i també més fàcil d’entendre i valorar que els complexos bons. Per experiència pròpia, Lynch recomana també mantenir-se allunyat dels productes estructurats i derivats (operacions en curt), en què és poc habitual que el risc assumit estigui degudament compensat.

Sent conscient de l’amplitud dels mercats d’accions, Lynch aconsella sempre buscar on ningú mira, condició sine qua non per obtenir valoracions atractives, a més dels moments en què Mr. Market entra en pànic o corregeix per qualsevol motiu. Però amb una valoració atractiva (no necessàriament mesurada pel PER) no n’hi ha prou. Cal també trobar bons negocis.

Mesurar la qualitat d’un negoci és un art. Consisteix a estimar amb la informació limitada de què disposem quins seran els fluxos de caixa lliure (FCF) d’una companyia (element central en l’anàlisi fonamental de qualsevol acció). En aquest sentit, Lynch suggereix analitzar empreses de les quals fem servir els productes i serveis des de fa temps com un bon punt de sortida per identificar aquest tipus de negocis. Lynch assenyala que, si ens agrada el producte, probablement ens agradarà també el negoci.

Una altra idea principal, que coincideix amb altres grans inversors com Warren Buffett, és l’obsessió per invertir en negocis que siguin comprensibles. Lynch recomana invertir només en empreses que sapiguem explicar a un tercer com guanyen diners, i que ens abstinguem de fer-ho en negocis complexos que escapin al nostre enteniment.

La millor gestió del risc començar per saber en tot moment en què invertim i per què.

El llibre de Lynch comparteix també alguns advertiments per a l’inversor davant determinats comportaments que cal evitar, senyals que ens poden ajudar a detectar valors que puguin no ser una bona inversió: companyies que destinen grans quantitats de diners a despeses de representació o a una seu corporativa vistosa, manca d’alineació dels directius amb els accionistes (“skin in the game”), tècniques comptables complexes, etc.

Un bon llibre de saviesa pràctica sobre mercats financers per a tots els públics.

Carta del President | Juny 2021

Carta del President | Juny 2021

La posició d'EDM és de confiança: aquesta és la paraula que resumeix el nostre estat d'ànim ja que hem de recordar que, malgrat tots els dubtes i interrogants, l'economia estarà forta durant un període raonablement previsible.

Flash d’Opinió juny 2021

Flash d’Opinió juny 2021

Aquest mes, hem analitzat les principals senyals dels mercats que reflecteixen l'avanç en la recuperació econòmica.